Tổng kết năm cũ

3-4 năm nay, chẳng có năm nào thực sự hoàn hảo.. Mấy năm này, là cái tập hợp của những điều ngu ngốc, vớ vẩn, điên rồ. Mà thôi, mình còn trẻ

Thời gian thấm thoắt, Hà đã 16+. Chuẩn bị đối mặt và vượt qua một cột mốc quan trọng của cuộc đời trong năm tiếp theo. Bây giờ nhắm mắt nghĩ lại, thực sự nó quá nhanh. 3 năm cấp 3, có quá nhiều việc phải làm, trong khi thời gian trôi qua quá nhanh.

4 tháng nữa là Hà kết thúc năm học của mình. Năm này, học hành chẳng có gì đặc sắc, tàng tàng, chưa hơn ai..Đã vậy còn một đống vi phạm.

Năm cũ là vậy.

Categories Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close