Nhật ký trong tù ( Hà version )

Nhân dịp cảm xúc dâng trào, lưu lại vài dòng nhật ký để con cháu sau này đọc lại mà biết ông nội nó hồi như nào :

Địa điểm : Trước cửa phòng 13T2 B1 Ký túc xá trường THPT DTNT số 2

Thời gian : 4h41 Am ngày 24 tháng 3 năm 2018

Hiện tại đang đốt, vừa gõ bàn phím vừa đốt và đ** nhau với muỗi.Damn !

Tình hình là giờ này ngày mai ( tức chủ nhật ) sẽ lên xe đi Huế, một chuyến đi đầy ý nghĩa của học sinh DTNT. 3 năm cấp 3 chỉ được 1 lần có những chuyến đi xa cũng nhau . Xoã không ? xoã chứ =)))

Đang làm khổ con máy tính của Thành Loe gần 6 tiếng.
Kế tiếp là một số cảm nghĩ về buổi thi cán bộ đoàn giỏi vừa diễn ra tối qua

Categories Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close