Mạng xã hội..

Mình mới lướt qua một post của cô em gái cũng khá thân. Cô bé bị người ta vu oan cho một cái việc mà mình chắc chắn em ý không có gan làm. Chưa gì cô em này đã quýnh cả lên. Lên mạng thanh minh các thứ.

Thực sự mình quá ngán ngẩm.

Mạng xã hội là một phát minh rất tuyệt vời. Nó kết nối tất cả mọi người, nó thu hẹp khoảng cách và góp phần phẳng hóa thế giới. Nhưng đồng thời, mạng xã hội cũng là con dao hai lưỡi. Người thông minh sẽ tận dụng được nó. Còn người ngu ? Chắc mình không cần nói kết quả.

Sự nguy hiểm của mạng xã hội chủ yếu là do tính đa chiều của nó. Một lượng lớn người cùng nhìn vào một vấn đề. Và với một lượng thế giới quan lớn như vậy, thì những cái nhìn sai lệch về vấn đề đó hoàn toàn có thể có.

Đối với những người dùng facebook cứng. Họ hoàn toàn có thể bình tâm đối mặt với những định kiến trái ngược này. Thực ra, quyền tự do ngôn luận và bày tỏ suy nghĩ là quyền riêng của mỗi đứa con của Chúa. Its personal! Thế thôi.

Vậy nên dành cho em ! Chẳng cần phải suy nghĩ gì đâu. Bình tĩnh rồi mọi việc sẽ ổn thôi. Haters gonna hate ! Em ạ

Categories Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close