Mùng một

Ngày mùng một tôi ở nhà, cố gắng đọc cho xong cuốn Suối Nguồn. Gấp sách lại, tôi biết mình sẽ phải đọc cuốn sách này nhiều lần nữa, để thực sự thấm được tinh hoa của tác giả. Tôi thấy ở Howard hình ảnh của McMurphy trong cuốn Bay trên tổ chim cúc cu,nhưng tài năng và mạnh mẽ hơn nhiêu.Howard là một kẻ khắc kỷ, anh điên cuồng chống lại xã hội với bản tính kiêu ngạo vốn có của mình. Anh từ chối mọi thứ, từ những mối quan hệ xã hội, tới sự giúp đỡ của những người ‘ coi anh là bạn ‘. Anh chẳng có người bạn nào cả, ngoại trừ Cameron, người duy nhất anh kính trọng và đi lại. Trong khi Keating dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, để vươn tới đỉnh cao của làng Kiến trúc,thì anh, cần mẫn đi từng bước một. Anh tôn sùng và xây nên những ngôi nhà, mà tự bản thân nó đã có khả năng thể hiện được cá tính của mình. Anh xây nên những công trình phá vợ mọi truyền thống, tồn tại vì tồn tại, vì chính bản chất của nó.

Categories Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close