Mai về. Về thực sự

Không có những lời đường mật, không có gì cả. Hôm nay anh sẽ chỉ viết về anh.

Cảm giác thi xong thật sự rất tuyệt. Kết quả không quá tốt để thỏa mãn anh, nhưng anh phải biết đủ. Dù sao vậy cũng là tốt hơn bao người.

Lớp 28 đứa, nay còn sót lại được chục mạng. Đi chơi rất vui nhưng Kiên chẳng đến, nó đang bận say sưa với một lũ lồn lồn nào đó không đến được. Anh muốn như anh Chí ngày xưa, ngoác mồm chửi, chửi bạt mạng cho bõ cơn tức. Cái địt mẹ !

Thế là mai chia tay thật rồi ! Vã quá đi

Categories Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close