Chuẩn bị cho những điều mới.

Hôm nay rảnh rỗi, ngồi unfriend vài người bạn trên Facebook. Cả nghĩ đối với những người quen cũ, không dành được sự quan tâm cho nhau thì chẳng nên để lại làm gì.

Những người ở lại là những người quan tâm tới tôi, hoặc tôi quan tâm tới cuộc sống của họ. Bởi vậy nên giữ, còn rất nhiều thứ tôi có thể học được từ họ. Những người kia, tôi không muốn.

Chính thức out Điểm Đọc, cất thanh xuân lại trong tim. Nhờ cái dự án này mà tôi quen được cái Huyền, có những ngày tháng say mê hoạt động, rồi yêu nó, thương nó. Được đắm mình trong đôi mắt huyền ấy phải chăng là một điều đã từng tuyệt vời ?

Haiz. Cuộc sống sắp tới sẽ thật điên cuồng, sẽ nối loạn. Tuổi trẻ của tôi sẽ là những đêm không ngủ cùng bạn bè, cùng nhau đi tới những phương trời xa, học thêm vài điều lạ. Những thứ tôi có, phải chăng nên chỉ dành cho những người quan tâm tới tôi biết ?

Categories Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close