Ê

Hôm trước anh nghe mọi người báo Thảo được 26 điểm cả cộng,anh mừng cho nó vl.Vì nó đỉnh thật sự.26 điểm khối D là một cái gì đó thực sự toàn vẹn,chứng tỏ một con người giỏi về mọi mặt.Với từng ấy điểm,anh tin là nó sẽ đạt được ước mơ của mình.
Khi type những giọng này,anh nhận ra là cái blog này có hơi nhiều bài viết về Thảo.Mà thôi kệ! Dù gì nó cũng là người anh từng rất thương. Giờ thì,cũng thương đấy,nhưng nhạt nhòa đi rất nhiều rồi.
Chúc bé Thảo tiếp tục bước những bước đi thật chắc chắn nhé !
From Hà with love!

Categories Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close