Mấy ngày này .

Anh chẳng làm gì nhiều vào những tuần này, lãng đãng tồn tại. Anh thường thức khuya vào mỗi đêm, xem lại những bộ phim cũ,cố gắng đọc thêm vài cuốn sách, ghi chú lại một số điều hay và xách đít lên giảng đường ngủ.
Anh cũng cố gắng chiều chuộng bản thân hơn. Anh ra ngoài, gặp gỡ những người bạn mới,lắng nghe và cho họ biết ý kiến của anh.Anh tự mình đi chợ,chọn những bó rau ướt đẫm sương sớm, những súc thịt tươi rói rồi tự mình mày mò những bữa ăn thật chất lượng.
Mọi việc,nói chung cũng ổn.Anh cũng có một vài điều không hài lòng về cuộc sống mới,mới trăn trở nho nhỏ về những người bạn,một chút lo lắng bâng quơ về lối sống buông tuồng. Nhưng thôi,cũng ổn

Categories Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close