Men

Chợt nhận ra lâu rồi toàn men viết bài, chả có bài viết nào thật sự chất lượng cả.
Well ! Về tới Nội trú thật là tuyệt vời. Những đứa em trai chạy lại vồ lấy anh, ôm anh,kéo anh lên phòng chúng.Mấy em thân thiết hơn thì trao cho anh cái bắt tay và đôi câu chào hỏi-cũng quý .Anh ra trường,là đã xác định hết quyền lực,các em nhớ anh, dẫu đôi ba câu chào cũng rất vui.
Anh đóng sập cửa lại sau lưng và ghì em vào tường,anh hôn em.Minh bế bổng em lên tường,đu đưa khắp phòng và hôn .Ôi

Categories Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close