Ngủ.

Anh lên nhà sàn,đốt chút thuốc và nhớ về em. Anh nhớ những đêm mặn nồng đầu gối tay ấp, ngủ vùi quên hết mọi âu lo.Anh nhớ những đêm em mệt, ngủ thiếp ngay giữa cuộc chuyện trò.Anh nhớ bờ môi em nhỏ nhắn khép hờ, cánh tay chiếm hữu ôm lấy anh suốt đêm dài.

Categories Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close