Chuyện viết.

Dạo này anh không viết được, mặc dù có nhiều câu chữ khá hay nảy ra trong đầu. Anh gặp rắc rối với việc liên kết các câu văn lại với nhau để tạo thành một thể thống nhất. Cũng có thể do dạo này cảm xúc của anh không được ổn định, chúng như chai sạn đi dứoi những khó khăn đầu tiên của đại học.
Còn đâu những bài viết trong một chốc đầy cảm xúc, chạm tới tim người đọc. Những bài viết với cách lập luận chắc chắn, văn chương sắc sảo chắc giờ anh chỉ dám mơ tới.
Mấy ngày nay anh dành thời gian cho việc đọc sách nhiều hơn. Việc lập facebook mới cho anh khá nhiều khoảng thời gian trống để làm việc khác, vì thực sự, lướt đi lướt lại cũng chỉ có từng đấy tin . Bảng tin mới, tuy không được đầy đủ như cái cũ,nhưng anh chắc nó chất lượng hơn , dù ngắn và nhiều khi chán ngắt .Anh đã unfollow nhiều người bạn, chỉ vì mục đích build up cái bảng tin này thật tuyệt .
Khởi động nhẹ nhàng với series ‘ Biên niên sử đế chế Alexis ‘, chắc sắp tới anh sẽ đọc cuốn ‘ Khi hơi thở hoá thinh không ‘, hoặc cũng có thể là ‘Trên đường “. Anh phải chuẩn bị kỹ để bắt đầu đọc sách chuyên ngành. Dạo gần đây anh đọc chúng như kiểu cữoi ngựa xem hoa nên đã ngừng đọc được cả mấy tuần .
Anh cũng sẽ cố gắng viết nhiều hơn, dù cho văn phong không được trôi chảy mà chỉ dừng lại ở cỡ như bài này .

Categories Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close