Một thứ nho nhỏ.

Có lẽ tôi yêu Cầm.
Tôi yêu những góc nhỏ của Cầm, nó gợi cho tôi cảm giác gì đó xưa cũ, hoang dã và tự do. Tôi thấy những con người sống là chính họ, hoặc họ mang cái vẻ như vậy, tại Cầm. Họ hấp dẫn tôi và làm tôi thích thú.
Chuyến đi Hà Nội này khá là thành công, tôi thấy vậy.

Categories Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close