Sống lỗi.

Thề là dạo này sống lỗi.
Thực sự biết cảm giác ghét một ai đó, à không phải một mà là khá nhiều người. Có những chuyện xấu cứ mãi nghĩ và không bỏ qua được, từ từ chuyện cũ chồng lên chuyện mới .
Có một ông anh, ngoài đời nhìn dễ thương vãi đái ra mà lên mạng làm kiểu kẻ bề trên. Gọi ổng là thứ hám fame ngu lồn trên mạng không biết có đúng không nữa vì ổng cutee vãi.
Có một thằng bạn từng thân, haiz .

Categories Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close