Tất Niên..

Mình nhớ và nhắc về Nội Trú hằng ngày. Bởi lẽ Nội Trú rất đỗi yêu thương và sẻ chia. Bởi lẽ Nội Trú là hoài bão, là ước mơ, là kỷ niệm.
Ngày Trở Về, ngày Tri Ân, gọi Tất Niên như thế nào cũng được. Không quan trọng đâu.
Nghe hơi buồn cười, nhưng mình nghĩ tới cuốn Bài học Isarel của thầy Nguyễn Hiến Lê về câu cửa miệng của người Do Thái khi chia tay nhau : ” Năm sau về Jesusalem ” . Ở phiên bản Nội Trú, mình xin phép được viết lại là ” Tất Niên về Nội Trú ” hê hê.
Mình định viết vài thứ deep try một chút, nhưng có vẻ nhưng đoạn trên đã phá hết cảm xúc của mình. Nghe cũng hay đấy, nhưng phá mood kinh..

Categories Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close