Một xíu cho năm mới.

Chần chừ việc viết cho bản thân mấy ngày, nay có dịp nên viết một chút. Sẽ viết tới mệt, mệt thì nghỉ mai viết tiếp.
” Nửa cuộc đời thiên mã hành không.
Rong chơi khắp chốn thoả tang bồng ”
Nhân dịp đi đền Củi, mình xin ông Đồ hai câu thơ trên cùng với chữ Ngạo, tự khẳng định lối sống của bản thân không chỉ năm nay mà sẽ là 10 năm tới.
Mệt rồi hê hê.

Categories Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close