Uầy.

” Mỗi chiều đôi chim câu lại dìu nhau.
Trên Áng mây hồng. ”
Tình yêu đối với anh giờ đơn giản. Anh không còn là anh của một hai năm trước, nghĩ rằng tình yêu giống như phim ảnh, rằng sẽ có một con người được sinh ra là một nửa toàn vẹn của mình, là tất cả những điều bản thân còn thiếu .
Đối với anh, tinh yêu bây giờ chỉ đơn giản là sự thấu cảm và chấp nhận.
Mọi người nói đúng về anh, anh là một gã điên không muốn bị trói buộc vào bất cứ lề lối nào. Anh mong muốn. Không ! Anh khát khao được tự do.
Nếu anh có nói :
“Anh không thể sống thiếu em ” là đó chắc chắn là một nói dối. Anh là anh và em là em, chúng ta đều có cuộc sống của riêng mình. Không thể có chuyện em hay anh sẽ làm tan vỡ cuộc sống của nhau một cách cùng cực. Mình yêu nhau, khi mình chấp nhận cho cuộc sống của hai đứa đan xen vào nhau, khiến hai cuộc sống đơn lẻ mà gắn bó này vui thêm thôi.
Hãy thôi nói ” Anh không yêu em ” đi. Vì anh yêu em theo cách của riêng mình,em ạ .

Categories Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close