Bình ” yên “

Anh uống từng ngụm nhỏ, nhỏ thôi những hạt nước trong vắt từ Bình Yên. Cũng chỉ là nước , nhưng được đựng trong Bình Yên có một dư vị khác. Khi mà lòng người phẳng lặng như hồ nước tĩnh lặng an trú giữa đời, mọi thứ đưa vào cơ thể đều tinh khiết, đều đẹp.

Categories Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close