Em !

Em!

Cảm ơn em về những điều thực sự tốt đẹp và thật ý nghĩa đầu tiên mà em có.

Giờ ngôn từ chẳng còn có thể lột tả được bất cứ điều gì cả. Anh ko cần dùng đến chúng nữa.

Bởi giờ mọi thứ đều nằm trọn trong em cả rồi.

Anh nhớ! Anh sẽ! Anh mong!

Em ngủ ngon nhé!

Em500full-love-me-if-you-dare-screenshot yêu dấu của em!

Categories Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close