Gửi lại cho một bạn nào đó..

Anh mong em biết quý trọng sự giản dị, ngay cả khi cuộc đời chỉ cho em nghĩ theo hướng khác. Mong em sẽ không quên niềm vui từ những thứ thực thà hiệu quả như chiếc thiệp bạn em làm hay bát bún ốc ngon của một cô bán hàng rong. Mong em thực tế để biết rằng phía trước còn nhiều khó khăn, và tiên liệu không có gì là thừa cả. Mong em vẫn là e, không pha tạp, hãy cứ khác biệt, cẩn thận và chi tiết, đó là điểm người ta nhớ đến ở anh.

Anh mong em mãi là em.

Anh mong em không thù ghét anh, dù chí cuối anh không làm gì sai cả.

Rồi một ngày, chúng mình có thể mỉm cười khi gặp lại nhau, như hai người bạn.

And I wish you well.

Categories Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close